Flag icon for English

Seminarier/kurser

Seminarier/kurser

Vi ger seminarium/kurser i användbarhet och användarcentrerad design. Lär er om integration av användbarhets- och UXaktiviteter i projekt, viktiga faktorer i design av användargränssnitt samt praktiska verktyg och metoder.

Upptäck hur du kan göra IT lättare att använda!

 • Att skapa gränssnitt som är lätta att använda kräver ett strukturerat tillvägagångssätt med användarcentrerade aktiviteter under utveckling.
 • Upptäck hur du kan integrera lämpliga aktiviteter i ditt design- och utvecklingsarbete.
 • Lär dig mer om effektiva verktyg och metoder för att kunna förbättra dina produkters användargränssnitt.
 • Förstå dina användares behov, fokusera dina designinsatser, förbättra produktens kvalitet och få konkurrensfördelar.

Vad vi erbjuder


User-centred design process
Ett centralt koncept är användarcentrerad design (se bilden från ISO 9241-210 - "Användarcentrerad utveckling för interaktiva system"). Processen, som beskriver hur man i utvecklingsprojektets faser kan involvera användare, är grunden i många av våra seminarier/kurser. Sedan bygger vi på med diskussioner kring vilka verktyg/metoder och designexempel som passar just din produkt.

Usability Partners erbjuder ett antal seminarier, workshops och kurser inom användbarhet och användarcentrerad design. De kan skräddarsys för att passa individuella krav för en specifik kund. De varierar i längd från några timmar till flera dagar, beroende på hur djupt man väljer att gå i ämnet.

Exempel på titlar

 • "Introduktion till användbarhet & användarcentrerad design"
 • "Design av lättanvända användargränssnitt"
 • "Att skapa webbplatser som fungerar i användning"
 • "Praktiska metoder för att utvärdera användbarhet"

Längre seminarier och kurser innehåller praktiska övningar och 'hands-on' aktiviteter, som är speciellt framtagna för att passa designers och utvecklare. Kortare seminarier är mer lämpliga för projektledare och beslutsfattare.

Innehåll


Kursmaterial
Exempel och fallstudier används för att effektivt förmedla kunskaper från våra erfarna konsulter
 • Grunderna för användbarhet/ användarcentrerad design
 • Praktiska sätt att hantera användbarhets- och UXfrågor
 • Viktiga faktorer och krav för säkerställande av god användbarhet och användarupplevelse
 • Information om passande verktyg och metoder, samt hur och när de kan användas i utvecklingsprojekt
 • Exempel på bra och dålig design
 • Fallstudier som visar hur användarcentrerade aktiviteter kan integreras i utvecklingsprojekt, samt vilka fördelar de resulterar i
 • Information om relevanta internationella standarder och riktlinjer
 • Korta interaktiva övningar i grupper

Seminarier och kurser ges av konsulter som arbetat med användbarhet och användarcentrerad design i många år och i många olika typer av projekt.

Exempel på kunder

 • Ability Partner, Cap Gemini, Ericsson, Framsteg, IIR Utbilding, IKEA, SEB, Swedbank, ...

Mer information

Kontakta oss så berättar vi mer.