Flag icon for English

Visa alla kunder

Rädda barnen

Rädda Barnen är en organisation som arbetar med att förbättra villkoren för de barn som har allra svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Organisationen finns över hela Sverige och i åtta regioner runtom i världen. Det som ”produceras” i en organisation som Rädda Barnen är rapporter och andra typer av skrivelser eftersom man jobbar med opinionsskapande kring barns situation och därför är det mycket viktigt att dessa finns tillgängliga för alla inom organisationen via intranätet.

Bild på intranätet Rädda Barnens intranet -
"Save The Children Sweden Portal"

Rädda Barnen hade fått indikationer på att intranätet som arbetsverktyg var svårt att använda och hade därför planer på att modernisera och omstrukturera intranätet. Usability Partners blev anlitade av Rädda Barnen för att hjälpa till i den här processen.

Vi genomförde följande aktiviteter:

  • Användbarhetstester med användare av nuvarande intranät för att identifiera exakt vilka problemen var och hur de kunde undvikas i den nya designen.
  • Kortsortering, en aktivitet där användare analyserar innehållet på intranätet och kommer med ett nytt förslag på navigationsstruktur.
  • En enkät till de anställda (även anställda utanför Sverige) för att få återkoppling från en större och bredare användargrupp och för att möjliggöra en framtida jämförelse i resultat mellan gammal och ny design.

Resultatet från de tre aktiviteterna gav Rädda Barnen en bra grund till utvecklingen av en ny startsida och en ny informationsstruktur i intranätet. Rädda Barnen tyckte även att resultatet från de tre aktiviteterna ledde till att bra designbeslut kunde tas under projektets gång.

Utmaning

  • Modernisera och omstrukturera intranätet

Resultat

  • En grund till en ny startsida och informationsstruktur
  • Viktiga designbeslut togs under projektets gång