Bli testpilot!


Vi på Usability Partners söker personer som vill hjälpa oss att testa webbplatser, mjukvara och andra produkter. Vi behöver personer med varierande kunskap och erfarenhet av Internet och datorer - såväl nybörjare som experter.

Vad innebär ett test?
Som testperson blir man intervjuad och får utföra ett antal uppgifter med produkten som testas - viktigt att veta är att det är produkten vi testar - inte dig!

Testet tar 60-90 minuter och ersättning utgår till alla testpersoner. Vi utför tester främst i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Intresserad?
Om du är intresserad, fyll i och skicka oss uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig!


Ditt namn:

Ditt kön:

Födelseår:

Bostadsort:

Arbetsort:

Typ av sysselsättning:

Specificera sysselsättning:
(t ex vad du arbetar med/söker jobb som/..)?Hur skulle du ranka dig själv när det gäller din internetvana?

Vilken typ av mobiltelefon har du?

Använder du Internettjänster på din mobiltelefon?

Har du någon surfplatta?

Vilken typ av boende har du?Hur kan vi kontakta Dig?

Telefonnr dagtid: (Vi kontaktar oftast via telefon)
*

Epost:

Hur hittade du till oss? Jag godkänner att Usability Partners får använda mina uppgifter i enlighet med villkoren nedan och dataskyddsförordningen ("GDPR")


I samband med att du anmäler dig som testperson hos Usability Partners så lämnar du uppgifterna ovan om dig själv till oss som vi behandlar för att kunna kontakta dig angående användarstudier som du kan passa för. Om vi ämnar använda personuppgifterna för något annat än detta syfte måste vi först få ditt tillstånd för detta.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget för att rekrytera deltagare till studier. Uppgifterna delas inte med någon utanför Usability Partners och kommer inte att delas med någon om vi inte blir skyldiga att göra det enligt lag.

Du har enligt dataskyddsförordningen ("GDPR") rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade, att få dina personuppgifter raderade, att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas enligt ovanstående ändamål så länge vi bedömer att du kan vara en potentiell studiedeltagare. Om du inte deltar i en studie kommer dina uppgifter att raderas efter högst 10 år. Om du deltar i en studie kommer dina uppgifter att raderas senast 10 år efter den studie du deltagit i sist. För att dra tillbaka ditt samtycke eller begära radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta

Usability Partners (Org.nr 556742-4667)
Sonja Kovalevskys Gata 11, 113 65 Stockholm

Tel: 08 594 000 11