Visa alla artiklar

Partierna får inte fram sitt EU-budskap på nätet!

Av Per Ström, maj 2009

Den 7 juni är det dags för val till Europaparlamentet. I Sverige ska 18 ledamöter röstas fram och de ska vara medborgarnas företrädare i 5 år framöver. Ett viktigt val? Absolut, men hur kommer det sig då att så få svenskar röstar? Enligt en undersökning som TNS Gallup gjorde på 1000 svenskar tidigare i år så visste bara 31 % att det var val till Europaparlamentet denna vår och i det senast valet 2004 så röstade knappt 38 % av befolkningen.

Orsaken till det låga valdeltagandet kan delvis skyllas på ointresse. Men, även de som är intresserade kan ge upp – Usability Partners granskning av användbarheten på partiernas webbplatser visar att de inte har förmågan att nå fram med sitt budskap. Detta trots att partierna, tillsammans, lagt ned hela 60 miljoner på att informera om EU-valet och en del i den satsningen ska ha gått till nya kanaler på Internet.

Vi på Usability Partners har i våra roller som användbarhetsspecialister gjort en expertutvärdering av riksdagspartiernas webbplatser och följande frågor förväntade vi oss att man lätt borde kunna få svar på vid ett besök på respektive sajt:

 • Vilka är partiernas viktigaste frågor som de vill driva inom EU?
 • Vilka är de enskilda kandidaterna som man kan rösta på, och vad står de för?
 • Kan jag hitta allmän information om EU-valet som t ex:
  • Vad är EU-valet?
  • Hur många skall väljas in?
  • När sker valet?

Under 2003 gjorde Usability Partners en liknande undersökning inför valet till EMU och både då som nu blev vi överraskade över hur stora brister våra partier har på sina webbplatser.

Här följer flera exempel på brister som påträffades på webbplatserna:

Oklart var EU-informationen finns på sajten

Gemensamt för majoriteten av sajterna är att EU-valsinformationen verkar vara inträngd på nåder. Den enda sajten som har en fast plats för EU-valet i översta nivån i sin huvudnavigering är Socialdemokraterna.

Många sajter har bara en så kallad ”reklambanner” som visar vägen in till rätt innehåll. Vi vet att banners lätt missas av användare, och framförallt händer det om man inte har gett bannern både en lyckad placering och genomtänkt design.

Kanske har partierna märkt att besöksfrekvensen varit låg för bara under de senaste dagarna så har flera partier riktat om så att användarna direkt kommer in på en separat EU-sajt. Detta har å andra sidan gjort det svårt att komma in/tillbaka till deras ordinarie webbplatser.

Bild på Vänsterpartiets webbplats Enda sättet att komma till EU-valsinformationen är via bannern till höger (den med jeansfickan).
 

Avsaknad av/svårhittad information om EU-valet

Majoriteten av partierna verkar förutsätta att deras besökare redan har kunskap om EU-valet. Moderaterna och Miljöpartiet verkar inte erbjuda någon som helst information om EU-valet i sig. Folkpartiet och Centerpartiet imponerar inte heller vad gäller mer generell information om EU-valet. Däremot så har Junilistan en bra beskrivande text med information om EU-parlamentet och valet.

Bild på ´Miljöpartiets webbplats En stor bild, men väldigt tunt med innehåll, speciellt om EU-valet.
 

Partierna otydliga med sina viktigaste frågor

Det är svårare än väntat att snabbt kunna se vilka de viktigaste frågorna är som partierna vill driva i Europaparlamentet. Varken Centerpartiet eller Kristdemokraterna kan erbjuda en lätt väg för att kunna läsa om deras prioriterade frågor.

På exempelvis Moderaternas och Vänsterpartiets webbplatser kan man komma till något som kallas ”Vår EU-politik” men väl där är det svårt att urskilja vilka frågor som är av högre prioritet eller om de är frågor som drivs aktivt överhuvudtaget.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har vigt en rubrik i deras navigering åt sina viktigaste frågor som därmed blir lätta att hitta.

Bild på Centerpartiets webbplats Väldigt svårt att hitta de frågor som Kristdemokraterna tycker är extra viktiga.
 

Tunn information om kandidaterna

Majoriteten av sajterna har en bristfällig presentation av sina kandidater. Det är i de flesta fall lätt att hitta listan över kandidater, men att få information om vad enskilda kandidater står för är bökigt på flera av sajterna. T ex så har både Folkpartiet och Vänsterpartiet endast en lång lista med länkar till alla sina kandidater, avsaknaden av en snabb överblick gör att man måste klicka sig in på varje kandidats egen sida för att läsa information.

Socialdemokraterna har istället valt att visa mer information om kandidaterna direkt vilket leder till att man lättare kan lära sig vad de står för.

Bild på Centerpartiets webbplats En lång lista som endast består av namn gör det omständligt för att skaffa sig en överblick över kandidaterna och vad de står för.
 

Valmanifest/valplattform endast tillgängligt via pdf-dokument

Vill man fördjupa sig mer om ett partis politik inför valet så erbjuder alla partierna ett valmanifest och/eller en valplattform med mer uttömmande information. Det är bra att denna information finns att tillgå som pdf-dokument om man t ex vill skriva ut den. Dock så är dessa dokument förmodligen skapade för att läsas i pappersform vilket tyvärr inte gör de lika läsbara på skärmen.

En sammanfattning där man delger essensen av valmanifestet (eller varför inte i sin hela form) borde finnas på platsen där man laddar ner det. Flera partier erbjuder endast möjligheten att direkt ladda ner dokumentet, ingen övrig information ges.

Bild på Centerpartiets webbplats Valmanifest endast tillgängligt som pdf-dokument.
 

Knepig terminologi

Många har uppfattningen att det används ett byråkratiskt och onödigt svårt språk inom politiken och det finns exempel på detta på partiernas sajter. De flesta partierna använder sig av de två begreppen valmanifest och valplattform. Förutom att orden i sig kan te sig svårförstådda så blir det ännu mer förvirrande när man vill undersöka vad de egentligen är. I många fall verkar dessa två väldigt lika. Vilket av dem är viktigast?

En annan förvirrande faktor är att det inte ens finns en gemensamt vedertagen standard för hur man ska benämna valet till Europaparlamentet, på vissa partiers sajter kallas det EU-valet medan det på andra sajter kallas EP-valet.

Sammanfattande resultat

Trots vissa ljusglimtar så är det ingen av sajterna som fungerar fullt tillfredsställande och förbättringar i användbarheten kan genomföras på dem alla. Så här ser vår ranking ut av de testade partierna:

 • Kategori 1: De bästa, lyckades ge svar på våra frågor.
  • Socialdemokraterna
  • Moderaterna
  • Folkpartiet
 • Kategori 2: Mittenskiktet, blandar och ger - viss information är bra medan annan är svårfunnen.
  • Junilistan
  • Kristdemokraterna
 • Kategori 3: Förlorarna, måste förbättra sin användbarhet avsevärt. Flera av våra frågor var svåra att få svar på.
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet

Slutsats

Resultatet av denna granskning visar att partierna har långt kvar innan man är användbara på webben. Det är förbluffande att sajterna inte har förmågan att på ett enkelt och intuitivt sätt framföra fundamental information. EU-valet är om en månad, och vi tror att om valdeltagandet ska öka så är det ett måste att bättre utnyttja sina informationskanaler på Internet.


Fotnot: Expertgranskningen av webbplatserna gjordes mellan 5:e och 15:e maj. Under dessa dagar ändrades vissa saker på några av sajterna och vi kan inte veta hur mycket mer som ändras efter publicering av denna artikel, därför ansvarar vi endast för de problem vi identifierat under ovan nämnda dagar.

Relaterade artiklar: