Per Ström

Bakgrund


Per har jobbat på Usability Partners sedan våren 2006. Per har en magisterexamen i Data- och systemvetenskap från Uppsala Universitet. Huvudinriktningen av studierna låg inom människa-datorinteraktionsområdet, men han har även läst kurser såsom användarcentrerad systemutveckling och Internetbaserade system.


Kunskaper och erfarenhet


Per har över 15 års erfarenhet av UX/usability-branschen och har både nationellt och internationellt hjälpt kunder att utvärdera och utforma gränssnitt som sätter användarens behov i centrum. Han har en djup förståelse för designprocessen och vet hur man skapar engagerande användarupplevelser.

Hans erfarenhet sträcker sig från kravinsamling, utvärdering och utformning av webb- och mjukvaruapplikationer, mobilappar, hårdvarugränssnitt, interna arbetssystem och intranät, med mera. Han har genomfört omfattande användarundersökningar, modererat fokusgrupper och intervjuer och använt olika designverktyg för att skapa ändamålsenliga och effektiva gränssnittskoncept.


Utvalda projekt


Användbarhetsutvärderingar och designrekommendationer:

 • Webbplatser/webbtjänster (Avtalat, Collectum, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet, Kuoni, Linas matkasse, Nordea, Novamedia, PAF, Scania, Skandiabanken, Skanska, Telia, Viasat)
 • Intranät (Electrolux, Nordea, Rädda Barnen, Swedbank)
 • Mobila mjukvaruapplikationer (Schneider Electric, Sony Ericsson, Trygg-Hansa)
 • Mjukvara (Folksam)


Informationsstrukturering och kravinsamling:

 • Webbplatser (Swedbank, Unibet, Vattenfall, Viaplay)
 • Intranät (Swedbank, Rädda Barnen)


Konceptuell design:

 • Webbplatser (Novamedia)
 • Webbapplikationer (Cision, Folksam)


Expertutvärderingar:

 • Diverse sjukvårdssystem (Södersjukhuset)
 • Gränssnitt på hushållsvaror, ex spisar och ugnar (Electrolux)
 • Dokumenthanteringssystem (Regeringskansliet)
 • Webbtjänster (CEGO, FoxT, Lets MT!)


Eyetrackingstudier:

 • Webbplatser (ICA Banken, Swedbank, Vattenfall)

Per Ström

Porträttbild på Per

 • MSc, Partner & Senior UX Specialist
 • Tel: +46 8 594 000 11
 • Mob: +46 70 230 16 16
 • Email: [email protected]