HistoriaUsability Partners - från ursprunget till idag. En kort tillbakablick på hur och varför företaget grundades...


Usability Partners historia började under sena 80-talet då företaget Nomos grundades. Precis som Usability Partners, var även Nomos ett oberoende konsultföretag, men dess tjänster utvecklades inom två affärsområden - 'användbarhet' och 'ergonomi' (den sist nämnda fokuserade på hårdvaruergonomi, arbetsplatsdesign och forskningsprojekt). Konsulterna var verksamma under namnet 'Nomos' mellan 1988 och 2001.

Usability Partners föddes från affärsområdet 'användbarhet' på Nomos, och startade sin verksamhet hösten 2001. Richard Whitehand (tidigare affärsområdeschef för 'användbarhet') och flera andra erfarna användbarhetskonsulter från Nomos var de som utgjorde det ursprungliga "Usability Partners" och några är fortfarande en del av teamet idag.

Användbarhet har tidigare varit starkt förknippat med 'testning och utvärdering' av produkter och system. När Usability Partners grundades var ett viktigt mål att kunna erbjuda användbarhetstjänster genom hela utvecklingsprocessen, istället för att fokusera bara på testning och utvärdering.

Användbarhetsaktiviteter kan integreras i utvecklingsprocessen genom vår användarcentrerade designprocess som möjliggör framtagning av gränssnitt som baseras på god förståelse för användarkraven. Design av gränssnitt är uppgiftsrelaterat med fokus på att möta de tänkta användarnas behov och att stödja dem i deras arbete. Stor del av det här arbetet baseras på den internationella standarden ISO 9241-210 (Användarcentrerade utveckling för interaktiva system).

Internets tillkomst har signifikant ökat medvetenheten om vikten av att det ska vara lätt att använda. Fokus på användbarhet och användarupplevelse har blivit centrala frågor vid design av t.ex. webbplatser och mobila gränssnitt. För många interaktiva tjänster, såsom de inom bank- och e-handelsområdet, är god användbarhet och UX en avgörande faktor för framgång. Om användarna inte kan använda en tjänst så fungerar den inte och investeringen går förlorad.

Idag är Usability Partners ett av de ledande konsultbolagen i Skandinavien som arbetar med användbarhet och användarupplevelse. Usability Partners har ett stort utbud av tjänster som stöder framtagning och utvärdering av olika typer av produkter och system.