Enkätundersökningar

Tycker dina användare att er design är lätt att använda? Vilka delar behöver förbättras? Är användarna nöjda - hur upplever de den?


Få svar på frågorna - fråga dina användare!

  • För många organisationer är deras internet/intranät-tjänster en viktig del av verksamheten, men få har analyserat vad deras användare tycker om dem.
  • Utvecklare hör klagomål från användare - men är dessa klagomål representativa? Vilka typer av användare är missnöjda och är dessa användare de typiska? En korrekt utformad enkät ger svar på dessa och andra frågor.
  • Att utföra och genomföra din egen undersökning är riskfyllt med många potentiella fallgropar - en oberoende tjänst kan vara lösningen.
  • Usability Partners erbjuder ett antal standardiserade enkäter för olika typer av produkter. De är vetenskapligt utvecklade för att ge meningsfulla och pålitliga resultat.

En hand som håller i ett papper

Typer av enkätundersökningar


1. Standardiserad enkät

Vi tillhandahåller ett antal standardiserade enkäter för utvärdering av användbarheten och användarupplevelsen på webbplatser, konsumentprodukter, traditionell mjukvara och multimedia. Enkäterna är vetenskapligt utvecklade och väl testade. Många av dem har fördelen att de möjliggör jämförelser av resultatet med en internationell databas.

Usability Partners erbjuder tjänsten att lägga upp och administrera enkäten elektroniskt, och sedan analysera insamlade data. Resultaten presenteras och diskuteras i en workshop.

2. Anpassad standardenkät

Många organisationer vill anpassa en standardenkät efter egna behov - kanske är det specifika frågor man vill få svar på, eller så behöver utseendet på enkäten anpassas. Usability Partners kan anpassa en standardenkät på önskat sätt, administrera den, analysera och presentera insamlade data.

3. Skräddarsydd enkätundersökning

Usability Partners kan ta fram en enkät som uppfyller dina behov, och sedan lägga upp och administrera den elektroniskt. Vi samlar in data och kan antingen analysera den för dig eller skicka den till dig i lämpligt elektroniskt format. En skräddarsydd enkätundersökning kan genomföras fortlöpande eller på en regelbunden basis.


Flera språk

Med dagens internationella marknad är det viktigt att förstå hur användarnas behov och synpunkter varierar mellan olika länder. Flera av våra enkäter är tillgängliga på flera av de europeiska språken.