Om Oss

Usability Partners erbjuder specialistkunskaper, verktyg och metoder för att göra interaktiva produkter och system lättare att använda.


Vi hjälper våra kunder att utveckla produkter som är lätta att använda. Vi ser till att användarnas behov och begränsningar blir en påtaglig faktor i framtagning av nya användargränssnitt, likväl som vid förbättring av befintliga.

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att arbeta med användbarhet och användarupplevelse (UX) ger många fördelar, bland annat lägre utvecklings- och supportkostnader, ökad produktivitet i användningen och nöjdare användare.

Usability Partners:

 • Säkerställer framgångsrik produkt- och systemutveckling genom att tillhandahålla professionella användarcentrerade design- och utvärderingstjänster.
 • Har erfarenhet av ett brett spektrum av produkter och system (webbplatser, mobilappar, interaktiva internettjänster, intranät, administrativa system, medicintekniska produkter, multimedieprodukter osv.)
 • Har ’state-of-the-art’ utrustning och lokaler för user research.
 • Utför uppdrag med hjälp av arbetsmetoder som bygger på internationella standarder (ISO 9241).
 • Genomför internationella projekt om användbarhet genom ett nätverk av specialiserade konsultbyråer i andra länder.
 • Har ett erfaret team av konsulter som arbetar målmedvetet för att göra produkter lättare att använda!

Snabba fakta

 • Grundat 2001
 • Kontor i Stockholm
 • Unika med egna användbarhetslabb
 • Våra konsulter har i genomsnitt mer än 12 års erfarenhet
 • Genomfört hundratals användbarhetstester i Sverige och utomlands

Vi har bland annat haft uppdrag i

 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Kina
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Norge
 • Peru
 • Polen
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA
Världskarta med nålar som visar var Usability Partners har arbetat