Eye tracking

Vad tittar dina användare på? I vilken ordning och hur länge får grafiska element användarnas uppmärksamhet? Vilka texter läser de?


Usability Partners är ett av få företag i Skandinavien som kan erbjuda eye tracking studier baserade och utvecklade från mångårig erfarenhet inom traditionell användbarhetstestning. Eye tracking teknik visar med hög precision var användaren tittar på skärmen. Tekniken bidrar till att du, genom användarens ögon, får en bättre förståelse för:

  • En grundlig sammanställning av produktens användbarhetsproblem
  • Vilka element som fångar användarens uppmärksamhet (t ex på en hemsida)
  • Hur användaren skannar igenom en text – vilka rubriker och vilket innehåll de läser
  • Vad användarna ignorerar eller inte alls fokuserar på
  • Hur användaren navigerar visuellt
  • Vilken grafik som användaren tittat på och vilken dom undviker att titta på

En datorskärm med eyetrackingdata

Eyetrackingdata i form av en heat map.