Innehåll & integritetspolicy

Nyttjande

Innehållet på denna webbplats är avsett endast för personligt bruk. Du kan skriva ut innehållet på webbplatsen om det inte säljs eller publiceras, om all information om upphovsrätten bevaras och om referens till Usability Partners görs vid vidare spridning av det materialet. All annan användning av webbplatsens innehåll kräver föregående godkännande från Usability Partners.

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls "som den är" och utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Medan allt görs för att uppdatera och underhålla webbplatsens innehåll, garanterar inte Usability Partners varken att informationen är korrekt eller komplett. Vissa sidor inkluderar länkar till andra webbplatser - sådana länkar ges som service till användarna och Usability Partners tar inte på sig något ansvar för innehållet på de aktuella webbplatserna.

Integritet

Usability Partners respekterar sina webbanvändares personliga integritet och inhämtar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits frivilligt.

När du använder den här webbplatsen kan vi, med hjälp av en "cookie", lagra information på din dator som indikerar ditt språkval. Det enda syftet med detta är att direkt kunna ge dig information på ditt språk när du kommer tillbaka till webbplatsen - ingen personlig information lagras eller spåras på det här sättet. Ytterligare information om "cookies" och hur du kan hantera eller stänga av dem kan hittas på de flesta webbläsarnas hjälp information.