Interaktionsdesign

Hur omvandlar du användarkrav till användargränssnitt?

Kommer er design att stödja användarnas arbetssätt? Hur bör gränssnittet struktureras för att bli lätt och effektivt att använda?

Vi stödjer utvecklingsprojekt genom att ta fram gränssnittsförslag baserade på användarkrav och arbetar tillsammans med utvecklingsgrupper för att skapa slutprodukter som passar användarnas behov.

Interaktionsdesign med fokus på användbarhet säkerställer att olika gränssnittskoncept undersöks innan man beslutar om att lägga ner stora resurser på en idé. Usability Partners konsulter kan arbeta inom er utvecklingsgrupp, eller som en oberoende inspirationskälla för nya gränssnittskoncept.


Datorskärm som visar koncept


Användarcentrerad interaktionsdesign

Varje designproblem har många olika möjliga lösningar – utmaningen ligger i att hitta den design som är mest effektiv för användarna och som de är mest nöjda med. Den tidiga ”konceptuella” designfasen är den viktigaste för att säkerställa en produkts eller ett systems användbarhet.

Vårt arbete inom interaktionsdesign omfattar bland annat följande aktiviteter:
  • Pappersprototyper av tidiga designkoncept och idéer – lämpliga för att utforska funktion och flöden
  • Utveckling av prototyper i enkla interaktiva media (t ex. Figma, HTML, Visio eller PowerPoint)
  • Stöd till utvecklingsgrupper – konkreta råd och förslag till designers och utvecklare
  • Iterativa utvärderingar och förbättringar av prototyper
  • Uppföljning och rapportering av viktiga användbarhetsfrågor under gränssnittsarbetet
  • Råd om hur väl gränssnittet överrensstämmer med internationella standarder och riktlinjer
  • Framtagning av riktlinjer och rekommendationer för en specifik produkts/systems gränssnittsdesign

Utvärdering under utveckling

Att göra iterativa utvärderingar av gränssnittet under utvecklingen är avgörande för att kunna säkerställa effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse i användning. Vi testar gränssnitt, allt från tidiga pappersprototyper till färdiga produkter. Se våra utvärderingstjänster som kan genomföras i olika faser under utvecklingen.