Tillgänglighetstestning

Är er webbplats tillgänglig för era målgrupper, oavsett ålder eller särskilda behov? Följer ni lämpliga juridiska krav på tillgänglighet?

Till skillnad från ett gränssnitts användbarhet relaterar tillgänglighet främst till designen av den underliggande koden. Vi samarbetar med erfarna, oberoende tillgänglighetsspecialister och erbjuder tjänster inom tillgänglighetstestning antingen i samband med användbarhetstestning eller separat.

W3C (World Wide Web Consortium) har utvecklat riktlinjer som utgör basen för att bedöma webbplatsers tillgänglighet. De har även tagit fram riktlinjer för liknande bedömningar i fristående mjukvara, ”rich media” produktioner, publiceringsverktyg, med mera. (I det praktiska arbetet används dessa riktlinjer ofta tillsammans med ISO 9241-171: Programvarans tillgänglighet – Vägledning).


Alternativ tangentbordlösning


För samhällsviktiga myndigheter och tjänster är digital tillgänglighet på webben ett lagkrav sedan en tid tillbaka. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) bygger på EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Den europeiska tillgänglighetslagen gäller även för den privata sektorn från och med juni 2025. Det ställer större krav på ett brett spektrum av företag att säkerställa att deras webbplatser, produkter och tjänster uppfyller EU:s tillgänglighetskrav. Den pekar inte ut enskilda typer av aktörer, utan produkter och tjänster.

Typer av tillgänglighetstester

1. Tillgänglighetsrevision

En tillgänglighetsrevision är en expertbaserad granskning. Vår specialist mäter en webbplats, programvara eller applikations följsamhet gentemot relevanta riktlinjer. Den innefattar oftast ett antal exempelsidor eller gränssnittsdialoger, källkod och eventuella övriga media, som PDFer.

2. Tillgänglighetsutvärdering

En tillgänglighetsutvärdering är mer omfattande, och kan även inkludera användarbaserade tester, med deltagare som använder olika typer av hjälpmedel.

Tekniska riktlinjer är bra, men att testa med personer ur olika användargrupper med särskilda behov, ger alltid värdefulla insikter. Vi testar med slutanvändare för att säkra att er webbplats, programvara eller app är inkluderande och ger er feedback utifrån deras upplevelser.

Vad ger ett tillgänglighetstest dig?

Revisionen eller utvärderingen kontrollerar och påtalar problem med en produkt. Den exakta utformningen och eventuella begränsningar av en revision eller utvärdering görs alltid i samråd med kunden.

Ni får en rapport innehållandes olika problem som kan ha påträffats, en kortare beskrivning av deras konsekvenser för olika användargrupper, organiserade efter deras karaktär eller tekniska tillhörighet. Rapporten innehåller också råd och rekommendationer på möjliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten och uppfylla riktlinjernas krav. Resultatet kan också användas som input till t.ex. dokumentation, utbildning och supportplanering.

Genom vår tillgänglighetsanalys kan vi hjälpa er att uppnå era mål, oavsett om de är att följa W3C:s riktlinjer, svenska E-delegationens eller era egna interna riktlinjer.

Andra tillgänglighetstjänster

Vi kan även hjälpa er att specificera tillgänglighetskrav, innan någon teknisk utveckling påbörjas, leda seminarier och kortare kurser (inklusive skräddarsydda) samt genomföra konsekvensanalyser. Dessa kan rikta sig till beställare, kravställare eller utvecklare, allt efter era behov. Förutom detta, tillhandahåller vi praktisk, 'hands on' support för designers och programmerare.