Flag icon for English

Visa alla artiklar

Tycker du att er webbplats är lätt att använda?

Av Richard Whitehand, september 2004

Många utvecklare av webbplatser säger att deras webbplatsdesign är lätt att använda och inte många säger emot. Ändå ställer många webbplatser till problem för användarna. Varför stämmer de som är ansvariga och slutanvändarnas bild inte överens?

"Jag tycker att vår webbplats är lätt att använda!"
- Innebär det att användbarheten är bra?

Tecknad figur visar en webbplats
Titta hur lätt vår
webbplats är att
använda!

Den enda gång det här säkert stämmer är om du är den enda användaren av er webbplats! Om vi antar att du inte är det så borde frågan egentligen vara hur andra användare upplever er webbplats...

Användare tenderar att uppleva en webbplats på ett helt annat sätt än de som utformat den. Det beror framför allt på två saker:

  1. Användarna har inte utformat webbplatsen. Därför är det inte säkert att de förstår varför den är organiserad som den är eller varför den fungerar på ett visst sätt.
  2. Användarna försöker använda webbplatsen på riktigt. Dessvärre använder utvecklare sällan sin webbplats på samma sätt som de verkliga användarna gör.

Tyvärr är risken stor att er webbplats är svår att använda även om du tycker att den är lättanvänd.

Bra användbarhet innebär att de tilltänkta användarna:

  • Kan uppnå de mål de har (t ex att de kan hitta den information de letar efter eller att de kan beställa den produkt de tänkt).
  • Kan använda webbplatsen på ett effektivt sätt (t ex att de snabbt kan hitta den information de letar efter).
  • Är nöjda med webbplatsen och det sätt den fungerar på.

(Mer information och definitionen av användbarhet hittar du på sidan "Användbarhet - Vad är det!?" på vår webbplats.)

"Vår webbplats har vunnit priser!"
- Innebär det att användbarheten är bra?

Dessvärre är inte heller det säkert. Det finns många olika sorters priser och utmärkelser för webbplatsers design, branding, nytänkande, bästa sätt att använda flash, bästa sätt att använda verktyg för content management osv. Det finns faktiskt priser för det mesta - Google har en lista med några av dem i deras "site awards directory".

Bland de webbplatser som vunnit designpriser finns det många som majoriteten av de tilltänkta användarna troligen inte kan använda överhuvudtaget!

Bild av förstaprispokal Det finns också priser eller topplistor för webbplatser där användbarhet (eller "användarvänlighet") ingår som en av flera faktorer för betygsättningen. Ofta bedöms användbarheten av en expertpanel i sådana fall. Även om expertpanelen har någon form av användbarhetsspecialist (i majoriteten av fallen är det inte så) är det fortfarande en bedömning av en expert. Det är inte slutanvändarnas upplevelse.

För att bedöma en webbplats användbarhet behöver man att förstå de tilltänkta användarna och hur de använder webbplatsen innan man kan börja utvärdera den. Om en expert ska bedöma 100 olika webbplatser säger enkel matematik att den tid som finns till en webbplats bara räcker till en väldigt ytlig bedömning.

Om användbarheten är bra eller dålig är något som inte syns på ytan. Därför kan användbarheten inte bedömas bara genom att man tittar på en webbplats. Dålig användbarhet syns däremot i användningen, t ex webbplatser som är svåra att förstå hur man ska använda, som orsakar frustration bland användarna, förlorad försäljning, onödiga telefonsamtal till kundtjänst osv.

"Vår webbplats har många besökare!"
- Innebär det att användbarheten är bra?

Att ha många besökare är ett gott tecken. Men ofta får användarna en morot som gör att de använder webbplatser som de annars inte skulle använda. Till exempel erbjuder de flesta resebyråer rabatter för dem som lyckas lista ut hur man bokar resor på deras webbplatser. Vi vet att många människor ändå till sist väljer att boka per telefon. När det gäller myndigheter (t ex Skatteverket) finns det inga alternativ eller konkurrenter som kan användas istället.

Eftersom det inte finns någon sådant som perfekt användbarhet är frågan hur många fler framgångsrika och nöjda användare ni skulle få om er webbplats hade bättre användbarhet?

Hur kan ni säkerställa att er webbplats har bra användbarhet?

Bra användbarhet uppnås genom att:

  1. Förstå användarna och deras behov - Har er webbplats flera målgrupper? Vad har målgrupperna för egenskaper? Varför besöker de er webbplats? Vad vill de göra?
  2. Utforma för användning - Vilken struktur/organisation passar era användare? I vilken ordning förväntar de sig kunna göra saker? Hur behöver de få informationen presenterad för sig? Vilken layout är tydligast för dem?
  3. Utvärdera med riktiga användare - Hur interagerar egentligen användarna med er webbplats? Kom ihåg att användbarhet inte handlar om att fråga en grupp av användare vad de tycker. Det handlar inte heller om resultat från enkäter eller att vinna priser. Användbarhet handlar om att användare individuellt kan interagera framgångsrikt med er webbplats.

Relaterade artiklar:

Tyckte du att den här artikeln var intressant?

Du kanske vill läsa någon av våra andra artiklar.
Skriv gärna ett e-post om du har någon kommentar eller förslag!