Richard Whitehand

Bakgrund


Richard utbildade sig till ergonom på Loughborough University of Technology i England, där han 1995 färdigställde en fyraårig BSc Honours examina i "Information Technology and Human Factors". Han har arbetat som användbarhetsspecialist på IBM i Skottland (1993-1994) och som användbarhetskonsult på Nomos (1995-2001).
Richard grundade Usability Partners 2001.

Kunskaper och erfarenhet


Richards arbete som konsult har främst handlat om att förbättra förbättra produkter och system utifrån användarens perspektiv. Han har stöttat utvecklingen av många olika applikationer, webbplatser och interaktiva produkter för både svenska och internationella företag.

Han har arbetat med designers och utvecklare både i tidigare projektfaser med kravanalys och konceptuell design, och hela vägen till utvärdering av prototyper och implementerade system. Han deltar emellanåt i tillämpade forskningsprojekt för nya verktyg och metoder inom användbarhet och användarcentrerad design. Richard ger regelbundet kurser och seminarier för designers, utvecklare och projektledare.


Utvalda projekt

 • Europeiska projekten - "MAPI - MUSiC Assisted Process Improvement" och "INUSE - European Usability Support Centres"
 • Samordning av internationella användbarhetsstudier över flera europeiska länder (huvudsakligen de nordeuropeiska länderna och Baltikum)
 • Kravinsamling och fältstudier med slutanvändare för flertalet organisationer (t ex Arla, DeLaval, Emric, IKEA, MyTravel, Unibet, Vattenfall)
 • Användbarhetsutvärderingar av webbplatser, webb- och mobilappar för många organisationer (t ex AMS, Eniro, Handelsbanken, Investor, Kuoni, Novo Nordisk, Microsoft, PostNord, Swedbank, TCO, TUI, V&S)
 • Användbarhetsstudier för intranät och administrativa mjukvaruapplikationer för olika organisationer (t ex DeLaval, Ericsson, IBS, Karolinska Institutet, Posten, Siemens, Swedbank, Swedish Research Council, Södersjukhuset, Vattenfall)
 • Utveckling av WAMMI (Web Analysis and MeasureMent Inventory) - ett formulär för att mäta användarens tillfredsställelse med användbarheten hos webbplatser.
 • Användbarhets- och användarcentrerade designkurser (både öppna och inhouse) för t ex: ABB, Ability Partner, Datex, TietoEnator, Enea, Ericsson, Handelsbanken, IIR, IKEA IT, Nobel Foundation, SEB, WM-data.


Planering och utförande av ett antal olika användarcentrerade gränssnittsdesignprojekt t ex:

 • Ett nytt Windowsbaserat sälj- och logistiksystem för IKEA
 • Ett nytt säljsystem för SLG/MyTravel företag (bland annat Ving, Spies, Always)
 • Interna mjukvaruapplikationer som stödjer arbetet på arbetsförmedlingen (AMS - Arbetsmarknadsstyrelsen)
 • Administrativa system för Stockholms Fondbörs
 • Webbplats för Turistrådet
 • Stöd- och journalsystem för Sjukvårdsrådgivningen
 • Nya designkoncept för Vattenfalls intranät och intranätsapplikationer

Richard har även gjort ett stort antal expertutvärderingar av en mängd andra produkter samt hållit många seminarier och workshops om användbarhet och gränssnittsdesign. Mellan andra projekt passar han på och uppdaterar Usability Partners webbplats.

Richard Whitehand

Porträttbild på Richard

 • BSc (Hons), DPS, Partner & Senior UX Specialist
 • Tel: +46 8 594 000 11
 • Mob: +46 73 909 26 16
 • Email: [email protected]