Flag icon for English

Visa alla kunder

Skandiabanken

Skandiabanken logo

Skandiabanken har genom åren vunnit flertalet priser för sin internetbank så inför nya versioner av internetbanken har kunderna självklart haft höga förväntningar. Usability Partners har deltagit i deras utvecklingsprojekt med målet att skapa en ännu mer användbar internetbank.

Under utvecklingsprocessen av Skandiabankens nya internetbank genomförde vi en serie av snabba prototyptester, både på pappersprototyper och enkla klickbara prototyper. Testerna utfördes kontinuerligt, ibland med bara några dagars mellanrum, där återkoppling från de första testerna direkt applicerades och testades vidare i nästa testomgång.

Fördelen med testerna vi har gjort är att de har varit snabba, enkla och billiga samtidigt som de har gett värdefull återkoppling på vad som fungerat bra (eller mindre bra).

Användbarhetsproblem har både identifierats och åtgärdats i ett tidigt stadium och därför har Skandiabanken sluppit dyra utvecklingskostnader och tidskrävande ändringar sent i utvecklingsprocessen. Även risken för interna konflikter har minskat då vi på ett objektivt sätt testat och sett vad som fungerat bäst och diskussioner av typen ”jag tycker att vi gör så här” har därmed undvikits.

Utmaning

  • Bibehålla hög användbarhet
  • Infria höga förväntningar hos kunder

Vad vi gjorde

Resultat

  • Lyckats hålla designen på rätt spår genom hela utvecklingsprocessen