Flag icon for English

Visa alla kunder

Södersjukhuset

Usability Partners fick i uppdrag under 2014 att utföra 'IT-ronder' på Södersjukhuset i Stockholm. Målet var att ta reda på vilka delar av IT-miljön som upplevs som ett arbetsmiljöproblem, och vad man kan göra för att förbättra IT-stödet.

Bild av en poster om projektet

Vi använde oss av metoden Contextual Inquiry för att undersöka användarnas arbetssituation. Metoden är mer av en upptäckarprocess än en ren utvärderingsaktivitet och man tar reda på hur man faktiskt jobbar och hur väl IT-systemen stödjer arbetet. Tillsammans med Södersjukhuset kom vi överens om vilka avdelningar och vilka yrkesroller som skulle involveras.

Områden innefattade akuten, intensivvården, specialistmödravården och en kirurgiavdelning. Roller inkluderade läkare, barnmorskor och sjuksköterskor. Ett flertal av de mest frekvent använda systemen ingick i studien.

Resultatet var en rapport (med problemområden och förbättringsförslag - genomförbara på både kort och lång sikt) som blev ett underlag till både verksamheten och avdelningen för eHälsa på Södersjukhuset.

Utmaning

  • Stötta sjukhuset med att göra IT-miljön mer användbar för medicinsk personal.

Resultat

  • En rapport med identifierade problem och förslag till förbättringar